Dag lieve saunagenieter,

 

Corona-update:

 

Mag ik nu of mag ik nu niet ?  

Ja! De privésauna’s mogen open!

Echter mits strikte hygienische maatregelen volgens het ministrieel besluit :

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel niet om me te bellen op het telefoonnummer 0497606680 

hieronder MB van 5 maart:  

Het ministrieel besluit luid als volgt:

Overwegende dat het virus, indien de regels inzake hygiëne nauwgezet worden opgevolgd, weinig overlevingskansen lijkt te hebben in een sauna (hogere temperaturen 70-100°C of 158-212°F) ; dat het daarom aangewezen is een eerste versoepeling door te voeren voor sauna’s; dat deze versoepeling evenwel beperkt blijft tot sauna’s voor privégebruik teneinde onderling+ contact tussen personen te vermijden; dat de vochtige omgeving van stoomcabines, hammams, jacuzzi’s en dergelijke meer een omgeving is waar het virus net wel kan overleven; dat versoepelingen met betrekking tot die faciliteiten daarom nog niet verantwoord zijn;

Besluit : Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de eerste paragraaf, lid 2, wordt aangevuld met de bepalingen onder 11°, luidende: “11° de privésauna’s, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden zoals bepaald in artikel 15bis.”; 

 

Je hebt er zin in gekregen om je eens lekker te ontspannen?

Via het reservatiesysteem kan u boeken voor blokken van drie uur

Reserveer online via onderstaande tool voor blokken van drie uur

Indien je graag vier uur boekt, bel me dan even …telefoneer 016406748 of 0497606680

(je mag natuurlijk ook bellen als je meer info wenst 🙂 

 

online reserveren
klik hier om online te reserveren