Contact gegevens :

 

Corona-update:

 

Mag ik nu of mag ik nu niet ?

 Ja! De privésauna’s mogen open!

Echter mits strikte hygienische maatregelen volgens het ministrieel besluit :

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel niet om me te bellen op het telefoonnummer 0497606680 

hieronder MB van 5 maart:  

Het ministrieel besluit luid als volgt:

Overwegende dat het virus, indien de regels inzake hygiëne nauwgezet worden opgevolgd, weinig overlevingskansen lijkt te hebben in een sauna (hogere temperaturen 70-100°C of 158-212°F) ; dat het daarom aangewezen is een eerste versoepeling door te voeren voor sauna’s; dat deze versoepeling evenwel beperkt blijft tot sauna’s voor privégebruik teneinde onderling contact tussen personen te vermijden; dat de vochtige omgeving van stoomcabines, hammams, jacuzzi’s en dergelijke meer een omgeving is waar het virus net wel kan overleven; dat versoepelingen met betrekking tot die faciliteiten daarom nog niet verantwoord zijn;

Besluit : Art. 3. In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de eerste paragraaf, lid 2, wordt aangevuld met de bepalingen onder 11°, luidende: “11° de privésauna’s, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden zoals bepaald in artikel 15bis.”; 

Vertaling = alles mag gebruikt worden, behalve stoomcabine en jacuzzi…helaas…

Maar gelukkig is er in het saunahuisje zoveel meer te doen 🙂

 

Het Saunahuisje

Oude Pastoriestraat 5

3050 Oud-Heverlee

0032 (0) 16 406748

info@saunahuisje.be

 

 

 BE 639394997

IBAN: BE36 431 4762811 81  BIC: KREDBEBB

 

Openingstijden:

alle dagen enkel na afspraak :

reserveer online (24u/24u) of telefonisch  :0032 / 16 406748