Annulatievoorwaarden:
Het is belangrijk even deze annulatievoorwaarden door te nemen:

Bij het inboeken van een reservatie nemen wij aan dat u

zeker bent dat u en uw partner of gezin vrij bent op het gereserveerde ogenblik.
Indien er niettegenstaande alle organisatorische voorbereidingen een annulatie moet gebeuren,
dan gelden de hiernavolgende voorwaarden:

Een annulatie moet minstens 48 uur voor de reservatie gebeurd zijn (=twee volle dagen),

 

 

  • In dit geval hebt u een  tegoed van het betaalde bedrag dat u hebt gestort om te gebruiken voor een volgende reservatie.

    Bij een annulatie minder dan 48 uur voor de reservatie verlies je je voorschot.
    Tenzij iemand anders je plaats inneemt ,zie verder (*)

    Iemand die door ernstige omstandigheden de dag zelf nog annuleert (bv ongeval,onverwachtse ziekenhuisopname) krijgt een aanpassing van het volledige reeds betaalde bedrag onder de vorm van een tegoed voor een volgende resveratie, op voorwaarde dat hij een etiketje van het ziekenhuis opstuurt of binnenbrengt,dewelke men afdrukt bij iedere opname in het hospitaal.
  • Een ‘no show’, welke betekent dat de persoon zomaar niet komt opdagen bij een gedane reservatie,dan betaalt die 100 % van de reservatie of in geval van nog geen betaling, krijgt deze een factuur van deze waarde vermeerderd met administratiekost van 10 euro.
  • Beste mensen,gelieve deze voorwaarden alstublieft ernstig te nemen.Deze zijn een minnelijke schikking speciaal voor u opgesteld!
  • Indien de klant de factuur van minnelijke schikking negeert worden er juridische stappen ondernomen.,Deze mensen zijn aanzienlijk strenger!

 

 

(*) Eventueel kan u ook iemand in uw vriendenkring uw plaats aanbieden.

Deze maatregelen zijn er gekomen door misbruik van vertrouwen

Hopende op begrip vanuwentwege groeten we u warm en vriendelijk,

Het Saunahuisje